Managing Generation

Leave a comment

36889529_1890899540962292_4708891487796985856_n

Generation ในปัจจุบันที่อยู่ในวัยทำงานแล้วมีทั้ง Baby Boomers Gen X Gen Y และ Gen Z ซึ่งต่างคนต่างมีความคิดของตัวเอง แล้วจะทำอย่างไรให้อยู่ร่วมกันในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

กลุ่ม Baby Boomers เป็นกลุ่มคนที่มุ่งเน้นอยู่ในประสบการณ์ในอดีต ถูกฝึกให้ทำตามคนที่อาวุโสกว่า มีความอนุรักษ์นิยม สู้งาน มีความภักดีต่อองค์กร ทำให้กลยุทธ์ในการทำงานร่วมกับกลุ่ม Baby Boomers คือ ใช้ Experiential Marketing ใช้ตัวอักษรใหญ่มากกว่ารูปภาพ ค่อยๆให้ข้อมูลอย่ารีบเร่งในการตัดสินใจ ให้ความนับถือเหมือนคนในครอบครัว ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน และเน้นการให้มากกว่าการรับ

กลุ่ม Gen X เป็นกลุ่มคนที่มีตรรกะในความเป็นจริง มีการประเมินเปรียบเทียบในหลากหลายด้าน การดึงคนกลุ่ม Gen X เข้ามาร่วมงานให้ได้จะได้ในพื้นฐานของตรรกะที่ดี เพราะกลุ่ม Gen X ต้องการแสดงความคิดเห็น และต้องการการยอมรับ จะทุ่มเทเมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นท้าทาย เริ่มเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตนเอง (ปัจเจก)

กลุ่ม Gen Y / Z เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ปรับตัวเก่ง มีความสามารถสูงในการใช้เทคโนโลยี ช่างสงสัย แต่ดูไม่ค่อยมีความมุ่งมั่นอดทน ไม่ผูกพันต่อองค์กร มี Loyalty น้อย ต้องการสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีความคล่องตัวสูงเนื่องจากมีพื้นฐานที่ค่อนข้างดี มีความเป็นปัจเจกสูง แต่อาจมีปัญหาในการไม่คิดถึงสภาพแวดล้อมให้ครบทุกมิติ

ทั้งหมดคือสิ่งที่แต่ละคนควรจะต้องทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของคนแต่ละ Generation ว่าพฤติกรรมหรือความต้องการที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งใด เพื่อสร้างการอยู่ร่วมกัน หรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มคนในแต่ละ Generation ได้ดี โดยในการทำงานควรจะรู้จักจัดการให้เหมาะสม ตามกฎ 80:20 ว่าทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ตอบแทนได้ดีที่สุด

SCB เตรียมปิด 59 สาขา ในปี 2561

Leave a comment

p0mpv95ydjArOUr5PNn-o

สำหรับข่าวที่แจ้งว่าจะมีการปิดสาขา 59 สาขานั้น จากปริมาณธุรกรรมที่ลูกค้ามาใช้บริการที่สาขาลดลง 10% โดยหันไปใช้บริการผ่านช่องทาง online ผ่าน SCB Easy ประมาณ 150%
วันนี้ธนาคารมีการเปลี่ยนเป็น Touch Point ใหม่ เป็น experience ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า มี 4 รูปแบบ โดยในปีหน้ามีแผนการเปิด touch point ในกลุ่มนี้ ได้แก่
1) ศูนย์ธุรกิจเอสเอ็มอี (SCB Business Center) = 25 สาขา
2) ศูนย์บริหารความมั่งคั่ง (SCB Investment Center) = 25 สาขา
3) SCB Express สาขาอัตโนมัติรูปแบบใหม่ ที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง = 50 จุด
4) SCB Service Center
ดังนั้นช่องทางในการให้บริการลูกค้าของธนาคารไม่ได้ลดน้อยลงเลย เพราะเรายังมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ 1,170 สาขา และเพิ่มเครื่อง CDM อีก 1,500 จุด
มีบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ SCB Easy Application และเครื่อง ATM ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เชื่อว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี


ผมว่าการปิดสาขาไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรน่ะครับ เพราะอย่างที่ทราบ คนหันไปทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น แต่ปัญหาที่ทางธนาคารควรเตรียมคือ customer experience ในแง่การติดต่อธนาคารทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยการทำระบบ CRM ที่รองรับการติดต่อแบบหลายช่องทางของลูกค้า ทั้งนี้จากที่ได้อ่านในกระทู้และ FB หลังๆ พบว่าการโทรเข้า CC ของ SCB และธนาคารต่าง ๆ หลัง ๆ เริ่มติดต่อยากขึ้นและต้องรอสายนานขึ้นมาก ทำให้เวลามีปัญหาอาจแก้ไขได้ไม่ทันการณ์

ทั้งนี้ก็คงเป็นโจทย์ที่ทางผู้บริหารของธนาคารต้องไปหาวิธิการรับมือต่อไปหลังจากปิดสาขาต่าง ๆ ที่ว่ามาแล้วครับ

Business is a Game, Play to Win

Leave a comment

I recently joined a seminar held by UTCC under the topic “Business is a Game, Play to Win”. Apart from the interesting ideas shared by the speakers, one of the things I notice that was sort of different was how they present their “presentations”.

In most of my technical years, presentations are loaded with context, notes and formulas (cited reference) which is useful if we want to re-search or find out more about it later. However, for the slides given here were 96% loaded with pictures! With less than 5 words per slides, the one shown in this blog was perhaps one that contains the most words.

20170401_113826

Surprisingly, the audience’s interactive was so good that I decided to stay the whole session and gave a presentation at the end of the workshop.

Take home message:

  • Every good marketing comes with a story, combine them with your product, customer segment and marketing strategy.
  • Digital marketing – 5 seconds penetration

17626349_1440244782715926_9129486994350419640_n

 

Customer’s Experience vs Customer’s confidence

Leave a comment

Some things in life are better understood by the historical gap they reveal. For example, when a vendor talks about how its latest version of software delivers on the integration challenges of its customers, this probably means that the previous version did a pretty poor job. And similarly, the fact that so many organisations today are saying that customer experience — snappily shortened to CX — has become of paramount importance. How could it ever not have been, you might well ask.

The game has changed, of course, making direct connections to people much simpler to achieve. Digital technologies, in the form of online tools, apps and smart gadgets, have brought organisations far closer to their user base than historically. The lowly automobile, whose previous ‘interface’ consisted of a rubber-coated wheel and a few levers or pedals, has been upgraded to enable interactions between manufacturer (itself hastily wondering how to become a service company) and traveler.

While CX is important in terms of helping people interact with services, it should not be seen as the whole story. From a CX perspective, measures of success might, for example, be the number of times an app is used, or the transactions through a given web site. Such results are interesting and valuable, but they are only one part of a relationship between a person and an organisation. Like an iceberg they represent the part above the surface, while much more potential exists underneath.

As the automobile example suggests, simple interactions can only take a relationship so far. Existing rhetoric from companies such as BMW suggests that companies are relying on existing brand loyalty — in BMW’s case this relationship may be stronger, but not every manufacturer can depend on people buying a make of car simply because they always have.

So-called stickiness — the propensity for someone to return to a given supplier next time around — applies just as much for large-ticket items. We see this with travel sites, which rely on a user’s previous experience not only in terms of lowest cost but ease of use and potential bonus features. As a result, we can see CX as a means to a deeper end, namely customer engagement, retention and ultimately propensity towards a given brand.

This may appear a broad point but it has some quite specific ramifications, notably in terms of how much customers trust how suppliers collate and use the data surrounding each transaction. As a recent example shows, where Facebook blocked a UK insurer from scanning posts to determine a potential customer’s risk profile, not all use of customer data is going to result in their increased desire to work with a company (in this case, one could expect the opposite).

In other words, CX is just one facet of overall customer confidence in a transaction, in its supplier and in the brand it represents. While customer may choose not to use an app because it is awkward, equally they are not going to trust a brand that seeks to exploit them. As we become increasingly transparent in our doings, the trust we have in our suppliers needs to increase commensurately. So, by all means focus on CX but retain focus on the longer-term strategy to ensure customers want to keep coming back.

Consumers nowadays don’t want to engage with any brands for the long term

Leave a comment

Finance and insurance are unlike consumer-products businesses, where people will keep on buying when they feel pleased with a brand. With life insurance, if customers do not feel happy with a policy, they will feel better when agents regularly taken care them, forming a relationship.

To sustain such relationships between agents and consumers, the company will focus on long-term protection and long-term savings, that is, policies with terms of 20 years. Long-term policies account for 60 per cent of Thai Life’s premium income, so called Customer Lifetime Value (CLV).

In other words business momentum, market dynamics and management transparency are the common ingredients we all need to be able manage well. And to do that and keep the rhythm going we need good information routinely delivered in each business process. More importantly we need to be able have get the answers to the questions we ask that the information brings up with an easy ability to do deeper analysis without setting up a task force commission.

As to content and who reports what, to track what’s gone on and manage what’s being planned the performance management and planning and reporting process that the CFO team provides is vital. It is a must as well that it be timely, consistent and very reliable with well integrated and easy to understand reports that everyone involved can access and see.

Taking a high level view on that content can be good. This may typically be a ratio summary or dashboard with key performance measurement (KPI) of activity critical to success. Once that is well established the collaborative of use KPI reporting is very effective. But it can take some time to mature as the behavior we see in the detail is not always intuitive at first in KPI summary. For example in one businesses a late delivery signal on a KPI may indicate serious issues that have immediate loss of business consequences with sales retention and profit then at serious risk. Where-as in other businesses while it may still be important it is less of a risk and can be managed. This may even differ from product to product  in the same business the underlying issues and impact to be addressed must understood well before a KPI view is set up.

Why crm is important in sales.

Leave a comment

3 years have passed, still remains an unsolved business.

Kitipan Blog

Most companies nowadays rely a lot on crm systems to be the center of communication logging of all contacts between the company and clients. Updating the clients information is the key to success if it as if the information isn’t up to date, loss and mis communication happens causing loses to business and opportunities.

Actually, in terms of tangible lost, an invoice or bill could get lost if it is sent to the wrong address or person. One  of the latest cases I have seen is that an accountant refuses to update the crm blaming that it is the customers that has to inform the company that the address has changed. Lost invoice went lost in this case.

It would be such a shame for the business if the process was broken at the end when bills could not be collected, despite all the work that the other teams have…

View original post 34 more words

พิษของดอกลำโพง

Leave a comment

เพิ่งได้อ่านถึงพิษของดอกลำโพงหลังจากที่ไปถ่ายรูปมามากมาย ไม่น่าเชื่อเลยว่าดอกไม้ที่สวยจะมีพิษร้ายแรงขนาดนี้ โดย ดอกลำโพง ลำต้น ใบ ดอก และผลของลำโพง มีสารพิษที่เรียกว่า อัลคาลอยด์ (Alkaloid) อยู่หลายชนิด สารพิษในต้นลำโพงไม่สามารถทำลายด้วยความร้อน และเมล็ดลำโพงมีพิษสูงมาก พิษของลำโพงจะออกฤทธิ์ช้าๆ ในระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิดปากคอแห้ง กระหายน้ำ กลืนอาหารและน้ำลำบาก สายตาพร่า เคลิ้ม เพ้อคลั่ง และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

2014-11-15 11.05.25

2014-11-15 15.16.272014-11-15 15.31.18

อ้างอิง

Older Entries