อย่าปล่อยให้ความรู้สึกไม่พอใจ ไม่สบายใจค้างคาอยู่ในใจข้ามวันข้ามคืน
ไม่ว่าจะเป็นสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อนใจหรือเพื่อนคู่ชีวิต

"

นแต่ละวันเราอาจไม่รู้ตัวเวลาทำให้คนอื่นระคายเคืองใจ การทักทาย
ชักชวนพูดคุยอย่างที่นักให้การปรึกษาเรียกว่า small talk หรือการร่ำลาและ

พูดแสดงน้ำใจก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน ก็จะช่วยเคลียร์ใจของทุกฝ่าย
ให้พร้อมที่จะมาร่วมงานกันในวันรุ่งขึ้น"
 
เพราะถ้าปล่อยให้ความรู้สึกที่ไม่ดีติดคาใจนานๆ ก็เปรียบเสมือนเวลาเราเช็ดถูบ้านแล้วไม่เคยเช็ดถูพื้นใต้โต๊ะหรือใต้ตู้เลย แต่ปล่อยให้เศษผงฝุ่นละอองกองทับถมเป็นเดือนเป็นปี พอยกโต๊ะยกตู้ขึ้นพื้นก็เต็มไปด้วยฝุ่นผงดำสกปรกอย่างเห็นได้ชัด แต่ถ้าทำความสะอาดบ่อยๆ ฝุ่นก็จะไม่จับเหมือนใจที่ได้รับการเคลียร์ให้ปลอดโปร่งอยู่เสมอ