"ความรัก" & "ความอดทน"

สิ่งที่มนุษย์มีมากมายจนเหมือนไม่มีวันหมดนั่นคือ "ความรัก"

        แต่สิ่งที่มนุษย์มีจำกัด จนดูเหมือนว่าเห็นแก่ตัวนั่นคือ "ความอดทน"

ยิ่งรักมาก ก็ยิ่งต้อง "อดทน" กับปัญหาต่างๆ รอบข้างไว้ เพื่อให้รักนั่น…ยั่งยืน
แต่ในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อใดที่ "สิ้นรัก" เมื่อนั้น "ความอดทน" ก็หามีไม่
สิ่งใดที่เคยทนได้ ก็กลับแปรเปลี่ยนไป สิ่งใดที่เคยเห็นดีเห็นชอบกลับมลายเป็นขวางหูขวางตา ทั้งๆที่อีกฝ่ายหนึ่งกระทำกับตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
ท้ายที่สุด…….."เรา" เป็นฝ่ายทอดทิ้ง "รัก" นั้นให้ต้องจบลง
 
แต่ยังมีความจริงอีกสิ่งหนึ่ง ที่คนเรามักจะมองข้ามกันไป
บางครั้งความรักของเราอาจจบลง ทั้งๆที่ความรู้สึก "รัก" ยังมีอยู่เต็มหัวใจ 
เพียงแต่การถูกกระทำ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกระทั่ง "ความอดทน" บอกให้เราต้องไปทั้งๆที่ยัง "รัก"
เพราะหากรักแล้วต้องเจ็บ ต้องช้ำ ทางเลือกที่ดีที่สุดก็น่าจะหมายถึง "การจากไปในวันนี้ เพื่อที่จะเข้มแข็งและลุกขึ้นได้ใหม่ในวันข้างหน้า" 
อย่างนั้นไม่ใช่หรือ ………….