เมียดีมี  4  อย่าง

     อันเมียดี                    สี่อย่าง                           ช่างดีแท้

ดีเหมือนแม่                     รักลูกเต้า                        เจ้าจอมขวัญ

ดีเหมือนเพื่อน                  ยอมตาย             ถวายชีวัน

ดีเหมือนน้อง                    คอยป้องกัน                     ให้พี่ชาย

     ดีเหมือนทาส  ผู้ภักดี                            มีความสัตย์

สารพัด                           เอาใจ                            ไม่ขาดสาย

สี่อย่างนี้             คือข้อใหญ่                      ผูกใจชาย          

ลองไปใช้                       จะได้ผล             ทุกคนเอย

 

 

                                                        สามีดี  5  อย่าง                                       

     สามีดี                        มีห้า                               ท่านว่าไว้

หนึ่งใส่ใจ                        ยกย่อง                           ประคองขวัญ

สองไม่ดูถูก                     ภรรยา                            ให้จาบัลย์

สามผูกพัน                      ไม่นอกใจ                       จนวายวาง

     สี่มองความ                 เป็นใหญ่             ให้เสร็จสรรพ

ห้าให้เครื่อง                     ประดับ                           สำหรับร่าง

สมบัติห้า             มีครบ                             จบไม่จาง

เป็นเยี่ยงอย่าง                  ยอดสามี             ดีนักแล