Quote

No Reason

หากเธอจะถามฉันรักเธอเท่าไหร่
อยากจะให้รู้ว่ามากเกินอธิบาย
หากเธอจะถามว่ามันจะนานเพียงไหน
อยากจะให้รู้ว่ารักของฉันไม่มีเปลี่ยน
 
กี่พันคำถามที่ผ่านเข้ามา
กี่ปัญหาที่ทำให้เราต้องแก้ไข
แต่มีคำถามที่ยังไม่แน่ใจ
ว่าทำไมฉันจึงรักเธอมากขนาดนี้
ไม่มีเหตุผลไม่เข้าใจ
ไม่รู้…
 
เริ่มจากที่ฉันเจอะเธอครั้งแรก
จิตใจหวั่นไหวมันแปลกเกินอธิบาย
จากวันนั้นไม่ว่าจะไปแห่งไหน
จิตใจฉันก็มีแต่เธอไม่เคยเปลี่ยน
 
รักเธอมาก คิดถึงเธอมาก
ก็ไม่รู้ทำไมถึงเป็นขนาดนั้น
ได้แต่เฝ้าถามตัวเองอยู่ทุกวัน
ว่าทำไมฉันจึกรักเธอมากขนาดนี้
 
กี่พันคำถามที่ผ่านเข้ามา
กี่ปัญหาที่ทำให้เราต้องแก้ไข
แต่มีคำถามที่ยังไม่แน่ใจ
ว่าทำไมฉันจึงรักเธอมากขนาดนี้
ไม่มีเหตุผล ไม่เข้าใจ
ไม่รู้…ก็ยังไม่รู้ว่าทำไม
ไม่มีเหตุผล ไม่เข้าใจ
ไม่รู้…
 
รักคือสิ่งเดียว ที่ทำให้เป็นอย่างนี้ รักคือสิ่งเดียว
รักคือสิ่งเดียว ที่ทำให้เป็นอย่างนี้ รักคือสิ่งเดียว
 
รักเธอมากคิดถึงเธอมากฉันมีเธอคนเดียวในใจ
เธอทำโลกนี้ให้มีแต่ความสดใส มีความรักจากหัวใจ
ไม่มีเหตุผล ไม่เข้าใจ
ไม่รู้…

ไม่มีเหตุผล ไม่เข้าใจ
ไม่รู้…