บางคนก็ว่า…รักแท้ไม่เคยอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ บางคนก็ว่า…รักแท้คือรักที่กำลังรักอยู่ยามนี้ บางคนก็ว่า…รักแท้หาเอาได้ตามเตียงทุกเตียง แต่มีนักจิตวิทยาได้ให้องค์ประกอบของรักแท้ สำหรับให้คนพิสูจน์ความรักหนนั้นของตนว่า มันเป็นรักแท้ขนานแท้รักแท ้แบบปลอมปน หรือรักที่ปลอมสนิท 1.. ต้องมีความรู้สึกได้สัมผัสกับความสุขร่วมกับคนๆนั้น เมื่ออยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขมาก ไม่เคยเบื่อที่มีเขาอยู่ใกล้ๆ และเมื่อยามที่เขาห่างไกลไม่ได้เห็นหน้า ก็จะรู้สึกเหงาๆและคิดถึง ไม่ใช่พอเขาหันหลังให้ ยังเห็นชายเสื้อแว้บๆ ก็แทบจะ ตีปีกโลดเต้นดีใจ 2.. ต้องให้ความเคารพนับถือคนๆนั้น ถ้าจะรักใครสักคน แล้วตั้งหน้าดูถูกไม่เคยให้ความเคารพ ในความเป็นเขา แล้วคน อื่นๆจะเคารพคนๆนั้น ของเราได้อย่างไร และเราจะภูมิใจหรือ กับการ ที่ได้รักใคร่กับคนที่ใครๆเขาดูถูก 3.. ต้องรู้สึกว่าคนๆนั้นเป็นที่พึ่งได้ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นในชีวิต ก็มั่นใจว่าเขาจะอยู่เคียงข้าง เพื่อคอยช่วยเหลือ ไม่ใช่ว่าเรากำลังจะตกตึกอยู่รอมร่อ ก็ไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยฉุด 4.. ต้องเชื่อมั่นว่าถ้ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหน สัมพันธภาพก็ยังคงดำเนินต่อไป เพราะคนเราย่อมผิด พลาดกันได้ ถ้ารู้จักอภัยกันมันก็อยู่กันทนไม่ใช่ผิดหนเดียวก็ถีบส่ง 5.. ต้องเข้าถึงความต้องการอารมณ์และความรู้สึกของคนๆนั้น อย่างถ้ารู้ว่าชอบจะอยู่คน เดียวตามลำพังบ้าง ก็ควรเปิดโอกาสได้อยู่กับตัวเองด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่เปิดโอกาสอย่าง กระเง้ากระงอด 6.. ต้องมีความรู้สึกต้องตาต้องใจในสรีระของคนๆนั้น ไม่ว่าจะต้องเสน่ห์ในความเป็นหญิง กำยำ หรือในความล้านจน ขึ้นเงาวับบนหัวเขา มันก็มีส่วนในความรักเหมือนกัน 7.. ต้องรู้สึกว่าเราสามารถจะพูดคุยกับคนๆนั้นได้ทุกเรื่องอย่างเปิดอก สามารถที่จะขุดความ รู้สึกส่วนลึกในหัวใจ ขึ้นมาพูดได้ ไม่ใช่ต้องปิดบังความรู้สึกส่วนนั้นไว้ เพราะกลัวว่าถ้าพูด ออกมาแล้ว เราจะอับอายหรือไม่ก็กลัวว่าเขาได้ยิน แล้วจะผงะหงายแล้วเดินหายไปจากชีวิต 8.. ต้องรู้สึกว่าคนๆนั้นเป็นของมีค่าในมือ ถ้าไม่มีเขาสักคน ชีวิตของเราก็สูญของมีค่าไป 9.. ต้องรู้สึกเต็มใจที่มีส่วนร่วมกับคนๆนั้นในหลายๆด้าน เป็นต้นว่าความคิดอารมณ์และเวลา แต่ไม่ใช่ร่วมกับเขา ไปหมด จนเขาไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเอง 10.. ต้องรู้สึกอยากมีส่วนร่วมอยากรับฟังทุกอย่าง ไม่ว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ทุกข ์ ที่เรียกว่าร่วมทุกข ์ร่วมสุข เพราะคนที่ต้องการแต่จะร่วมสุข นั่นหมายถึงว่าคุณไม่ได้มีรักแท้ กับคนๆนั้น ถ้ามีครบทุกข้อดังที่กล่าวมา ให้ถือว่ากำลังมีรักแท้โดยสมบูรณ์… แต่ถ้าขาดไปสักข้อสองข้อ ก็ให้โมเมว่ายังเป็นรักแท้อยู่… แต่ถ้ามีเพียงหนึ่งหรือสองข้อในจำนวนทั้งหมดที่กล่าวมา ก็จงอย่าพยายามหลอกตัวเองว่า รักนี้เป็นรักแท้… เพราะไม่เช่นนั้นทั้งสิบคนที่คบอยู่จะเป็นรักแท้ไปหมด แล้วความรักของคุณขณะนี้ล่ะ เป็นรักแท้แบบไหน…