ไม่กี่คนที่จะเคียงข้างกัน ไม่กี่คนที่จะคอยร่วมทุกข์ใจ
mai gee kon tee ja kiang kaang gan mai gee kon tee ja koi ruam took jai

และไม่ทิ้งฉันไว้ลำพัง ไม่ว่าเจอเรื่องร้ายใด ๆ ก็พร้อมเดินไปกับฉัน
lae mai ting chan wai lam pang mai waa jer reuang raai dai ๆ gor prom dern bpai gap chan

ไม่กี่คนที่จะรักฉันจริง ทำให้ยิ้มในชั่วโมงที่เหงาใจ…
mai gee kon tee ja rak chan jing tam hai yim nai chua mohng tee ngao jai …

ในชีวิตที่ล่วงเลยมา ไม่กี่คนที่ฉันไว้ใจ
nai chee-wit tee luang loie maa mai gee kon tee chan wai jai

ให้กุมมือ อยากฝากชีวิต….
hai goom meu yaak faak chee-wit ….

* และหนึ่งในนั้น…ก็คือเธอคนดี…
lae neung nai nan … gor keu ter kon dee …

ที่ฉันนั้นโชคดี ที่เราได้พบกัน
tee chan-nan chohk dee tee rao daai pop gan

จากหนึ่งในร้อย… หนึ่งจากในล้าน…
jaak neung nai roi … neung jaak nai laan …

ได้มาร่วมทางเดิน ให้หนึ่งใจฉันได้เจอกับรักดีๆ…
daai maa ruam taang dern hai neung jai chan daai jer gap rak dee-dee

 

ไม่กี่คนที่จะคอยหวังดี มีแค่เพียงไม่กี่คนให้เชื่อใจ…
mai gee kon tee ja koi wang dee mee kae piang mai gee kon hai cheua jai …

ในชีวิตที่ล่วงเลยมา ไม่กี่คนที่ฉันให้ใจ
nai chee-wit tee luang loie maa mai gee kon tee chan hai jai

แค่บางคนที่อยากบอกรัก…
kae baang kon tee yaak bok rak …

(ซ้ำ *)

(ซ้ำ *)

อยากบอกว่าฉัน…รักเธออีกครั้ง…คนดี…
yaak bok waa chan … rak ter eek krang … kon dee …

เพราะโดนใจจริง ๆ คับ