สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับการบรรเทาผลกระทบการปรับราคาขายปลึกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือนสามารถดำเนินการในการขอรับสิทธิได้ตามนี้ ที่น่าแปลกใจคือผู้ไม่มีกระแสไฟฟ้าจะไปมีปัญญาอะไรในการใช้มือถือส่ง SMS ทั้งในการสมัครและรับสิทธินี้

สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนสิทธิโครงการบรรเทาผลกระทบ LPGตาม PPT และรูปภาพ

Poster

อ้างอิงจาก กระทรวงพลังงาน