พิษของดอกลำโพง

Leave a comment

เพิ่งได้อ่านถึงพิษของดอกลำโพงหลังจากที่ไปถ่ายรูปมามากมาย ไม่น่าเชื่อเลยว่าดอกไม้ที่สวยจะมีพิษร้ายแรงขนาดนี้ โดย ดอกลำโพง ลำต้น ใบ ดอก และผลของลำโพง มีสารพิษที่เรียกว่า อัลคาลอยด์ (Alkaloid) อยู่หลายชนิด สารพิษในต้นลำโพงไม่สามารถทำลายด้วยความร้อน และเมล็ดลำโพงมีพิษสูงมาก พิษของลำโพงจะออกฤทธิ์ช้าๆ ในระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิดปากคอแห้ง กระหายน้ำ กลืนอาหารและน้ำลำบาก สายตาพร่า เคลิ้ม เพ้อคลั่ง และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

2014-11-15 11.05.25

2014-11-15 15.16.272014-11-15 15.31.18

อ้างอิง

Lost in Indonesia

Leave a comment

Notes worth remembering for Indonesia

  • Use bluebird taxi, as they go by meter and they are pretty new – can be found everywhere in the city, meter starts at 7,000 IDR
  • Airport tax is 150,000 IDR/person. (should have been included in air fare when booking)
  • Car free day held every Sunday on Thamarin road, an event worth joining with people jogging and cycling around Salamat Datang monument.
  • People tend to carry more than one mobile phone, I’ve seen up to 4-5 devices with an average of 2-3 devices/person.
  • Most coffee (kopi) and fast food shops open 24 hours e.g. McDonald, Burger King and Starbucks offering free wifi.
  • Driving is an art, every spot on the road is taken advantaged yet you could be stuck in traffic up to an hour easily, don’t worry, there’s a variety of food and drinks sold by street vendors who can just come to your car window.
  • Side street food vendors price starts around 13k-15k IDR per dish. Port is expensive, chicken is the main meat source.
  • Toilets are far better than Malaysia, with toilet water facets likely found in Japan, clean and dry.
  • If you should try Padang food restaurants, they charge only what you eat, so might be a good idea not to eat all the dishes they serve you, pick only the ones you want.
  • Ice is no sold separately in 7-11,  goes by the glass – 6,000 IDR/glass

ddIndo May2014

 

NGV Gas station in Thailand

Leave a comment

Natural gas comprises many kinds of hydrocarbons gases. Their scientific names are methane (CH2), ethane (C2H6), propane (C3H8), butane (C4H10), nitrogen (N2), carbon dioxide (CO2) etc. The main one, methane, represents a content of more than 70 %. Before using, each will be separated. Apart from hydrocarbon, there are others like carbon dioxide (CO2), hydrogen sulfide (H2S), nitrogen (N2) and water (H2O). These gaseous compounds can be extracted through a process of refinery. Each separated gas can be used to produce many different kinds of products.

As for NGV (or CNG for vehicle), the amount of Open Service Stations are  469 stations across Thailand. ( at 6 MAR 2012 ) The location on google map

Mobile Sim Card for Tourist in New Zealand

Leave a comment

Afternoon tea

Leave a comment

1687945667

today we had some afternoon tea essential world. head shop name was Sweet Emmie. located on the third floor in front of the department store made it very convenient for meeting people and having a team tea break. the cake we had was very nice. actually this was a second visit for 2 days in a row.

Lunar Eclipse

Leave a comment

Lunar

Love

Leave a comment

Xframe-l Snag-0061 Snag-0059 Snag-0058 Snag-0057 Snag-0056 Snag-0050 Snag-0049 Snag-0048 1007512165_rtv8o-l

Older Entries