The Angel นางฟ้าติดปีก อีกรายการสาระบันเทิงน้ำดี

Leave a comment

มีโอกาสในการดูเทปรายการย้อนหลังของ The Angel นางฟ้าติดปีก แล้วพบว่ามีสาระบันเทิงควรได้รับการกล่าวถึง นั่นคือ การที่คณะกรรมการได้สอดแทรกแนวคิดในการทำงานหลายอย่างระหว่างที่ทำการสัมภาษณ์ผู้เข้าการแข่งชัน เช่น แนวคิดเรื่องบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถิอ แนวทางในการตอบคำถามและการแก้ปัญหา รวมทั้งเรื่องการ balance IQ และ EQ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงๆ โดยสอดแทรกในความบันเทิงและรอยยิ้มในรายการ

10440856_339577649524503_4391444156989099239_n

บอกได้เลยว่ารายการนี้ จุดแข็งอยู่ที่ข้อเสนอแนะ คำแนะนำและการซักถามของคณะกรรมการ สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามลิงค์

 

Lost in Indonesia

Leave a comment

Notes worth remembering for Indonesia

  • Use bluebird taxi, as they go by meter and they are pretty new – can be found everywhere in the city, meter starts at 7,000 IDR
  • Airport tax is 150,000 IDR/person. (should have been included in air fare when booking)
  • Car free day held every Sunday on Thamarin road, an event worth joining with people jogging and cycling around Salamat Datang monument.
  • People tend to carry more than one mobile phone, I’ve seen up to 4-5 devices with an average of 2-3 devices/person.
  • Most coffee (kopi) and fast food shops open 24 hours e.g. McDonald, Burger King and Starbucks offering free wifi.
  • Driving is an art, every spot on the road is taken advantaged yet you could be stuck in traffic up to an hour easily, don’t worry, there’s a variety of food and drinks sold by street vendors who can just come to your car window.
  • Side street food vendors price starts around 13k-15k IDR per dish. Port is expensive, chicken is the main meat source.
  • Toilets are far better than Malaysia, with toilet water facets likely found in Japan, clean and dry.
  • If you should try Padang food restaurants, they charge only what you eat, so might be a good idea not to eat all the dishes they serve you, pick only the ones you want.
  • Ice is no sold separately in 7-11,  goes by the glass – 6,000 IDR/glass

ddIndo May2014

 

Performance Management Manager skills

Leave a comment

Had mixed feeling reading through this job listing, for the skills and experience to be working in that position? But again, from the job description, it shouldn’t be called a manager, from what we see, it’s only a report builder — no more, no less. I hope the best of luck for that selected candidate. What’s would you put down as the skills and experienced for a “Performance Management Manager” for your organization?

Image

 

 

 

 

Point vs. overall performance reporting

Leave a comment

One of the ironic things about building a corporate performance management (CPM) system is that the frequency of the report provides different decision aspects; for example; daily reports provide mainly point performance vs. monthly reports which offers overall performance.

Very often, we find that management loses their focuses on key performance measurement due to the frequency of the reports he manages e.g. instead of looking at overall performance, one tends to look at point performance. Enabling company growth isn’t possible if the strategic goals are not given and repetitively clarified, a daily report is history once the day has past, but performance counts and provides a tracked record of achievements.

Also, weather it’s a multi-national company, or a simply a spin-off establishment, the complexity and effort put into establishing concrete DW/BI foundations are pretty much the same, the differences are the resources and clarity of where small businesses can’t afford to loose, hence running a 12 man-months project with 1 man would require 12 months vs. 4 men within 3 months excluding business changes, economic pressure and opportunity lost.

2014-01-28 16.26.52

If you’re not willing to work hard, let someone else do it. I’d rather be with someone who does a horrible job, but gives 110% than with someone who does a good job and gives 60%. – Will Smith

ขอประนามการทำหน้าที่สื่อผ่าน Sky Report CH3 fanpage

Leave a comment

คำก็สื่อถูกคุกคาม สองคำก็คุกคามสื่อ เอาเข้าจริงถ้าสื่อไม่ทำตัวเอียงเละเทะแบบที่เป็นอยู่ ใครจะไปกล้าว่า

ดูเอาเถอะครับ ข่าวชุมนุมมีแทบทุกวันในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาแต่ Sky Report CH3 กลับนำเสนอข่าว เปิดตัวสายการบิน กับ โรงงานไฟใหม้ ซึ่งแทบไม่ประโยชน์ต่่อสังคมในวงกว้างเลย

การกระทำมันชัดเจนครับว่าสื่อแบบนี้ เลือกข้างและเสนอข่าวไม่รอบด้านจริง ๆ ดังนั้นอย่ามาตีหน้าซื่อแล้วอ้างว่า สื่อถูกคุกคาม ในเมื่อคุณมีหน้าที่ แต่คุณกลับเลือกที่จะไม่ทำมัน ก็สมควรถูกเค้าประนาม

ขอประนามการทำหน้าที่สื่อผ่าน Sky Report CH3 fanpage

ขอยกเลิกการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Leave a comment

เรียน รัฐบาลที่ไม่เคารพ

ข้าพเจ้าขอยกเลิกการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป เนื่องด้วยรัฐบาลได้นำเงินภาษีของข้าพเจ้าไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย มีการคอรัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เห็นชัดคือมีเสียงเล่าลือถึงการเก็บหัวคิวโครงการต่าง ๆ ในอัตรา 30 – 40 % จนเป็นปกติวิสัย รวมถึงโครงการรับจำนำข้าวที่ประสบกับการขาดทุนกว่าปีละ 200,000 ล้านบาท โครงการระบบน้ำ 350,000 ล้านบาทที่ไปไม่ถึงไหน และโครงการรถไฟความเลวสูงอีก 2 ล้านล้านบาท โครงการรถยนต์คันแรกที่มีผลกระทบทำลายระบบตลาดเป็นอย่างมาก

แต่ที่สำคัญที่สุด รัฐบาลยังสนับสนุนการเร่งรัดออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่โกงชาติหรือคอรัปชั่น ทั้งคดีความที่ศาลได้ตัดสินแล้วทั้งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และอยู่ในกระบวนการขององค์กรอิสระ คิดเป็นมูลค่าโกงชาติอีกเป็นจำนวนหลายแสนล้านบาทอันย่อมเป็นที่แน่ชัดว่าเงินภาษีของข้าพเจ้าย่อมต้องถูกใช้คืนเป็นค่าเสียหายให้กับอาชญากรแผ่นดินโกงชาติที่ถูกนิรโทษกรรมเหล่านี้

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ขอสนับสนุนทางการเงินในรูปภาษีให้กับรัฐบาลของท่านได้อีกต่อไปแล้ว พอกันที จึงขอหยุดชำระเงินภาษีเงินได้ได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ปีภาษี 2556 เป็นต้นไป เพราะรู้ว่ายังไงก็ได้รับการนิรโทษกรรมอยู่แล้ว

ขอแสดงความไม่นับถืออย่างสูง
ประชาชนไทยผู้หมดความอดทน

30e8c0

Anti-amnesty bill protest atmosphere

Leave a comment

We boarded a train from Bangkok’s Bangkhen district to Samsen’s Kamphaeng Phet 5 Road, where the Democrat Party-led demonstrations against the blanket amnesty bill took place. Joined with our family were two of my father’s friend who never had experienced this before in their life. They weren’t sure that the Yingluck administration would use the Act of Security allowing forces to eliminate the protest with violence, but after seeing the situation themselves, they felt safe, one even had a massage during listening to the high park.

My parents were veteran of numerous anti-Thaksin protests since the early days of the now-defunct yellow-shirt People’s Alliance for Democracy.

He told me that this bill shows that democracy has been totally ripped allowing those who gave “orders to kill”, corrupted (tangible and intangible) and involved in crimes (burning down town hall) related to the conflicts to be bailed out freely as if nothing had happen.

This sets a bad example to our children that doing wrong is acceptable, no need to fear as things are be reset – a terrible illogical way of thinking.

I urge for those who can’t join the protest to join the petition here.

Older Entries Newer Entries