เพิ่งได้อ่านถึงพิษของดอกลำโพงหลังจากที่ไปถ่ายรูปมามากมาย ไม่น่าเชื่อเลยว่าดอกไม้ที่สวยจะมีพิษร้ายแรงขนาดนี้ โดย ดอกลำโพง ลำต้น ใบ ดอก และผลของลำโพง มีสารพิษที่เรียกว่า อัลคาลอยด์ (Alkaloid) อยู่หลายชนิด สารพิษในต้นลำโพงไม่สามารถทำลายด้วยความร้อน และเมล็ดลำโพงมีพิษสูงมาก พิษของลำโพงจะออกฤทธิ์ช้าๆ ในระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิดปากคอแห้ง กระหายน้ำ กลืนอาหารและน้ำลำบาก สายตาพร่า เคลิ้ม เพ้อคลั่ง และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

2014-11-15 11.05.25

2014-11-15 15.16.272014-11-15 15.31.18

อ้างอิง